Europos prekybos sistema anglis, UAB Gera anglis


Atverti faktų suvestinę pdf formatu Dėl pragaištingų Antrojo pasaulinio karo padarinių ir nuolatinės Rytų ir Vakarų priešpriešos grėsmės Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymas tapo svarbiausiu prioritetu.

europos prekybos sistema anglis

Tai, kad šešios Europos valstybės, vadovaudamosi  m. Paryžiuje sudaryta sutartimi, kartu nusprendė plėtoti anglies ir plieno pramonę, tapo pirmuoju žingsniu Europos integracijos link.

Romos sutartys sutvirtino šios integracijos pagrindą ir sustiprino bendros šešių Europos šalių ateities idėją.

Bemular - The Planets Song

Teisinis pagrindas Europos anglių ir plieno bendrijos EAPB steigimo [1] arba Paryžiaus sutartis buvo pasirašyta  m. Pirmą kartą šešios Europos valstybės sutarė siekti integracijos. Šia sutartimi įsteigus vykdomosios valdžios instituciją, vadinamąją Vyriausiąją valdybą, taip pat Parlamentinę asamblėją, Ministrų Tarybą, Teisingumo Teismą ir Konsultacinį komitetą, buvo padėti Bendrijos pamatai.

EAPB sutartis buvo sudaryta 50 metų laikotarpiui ir pagal šios Sutarties 97 straipsnį baigė galioti  m.

Pirmosios Sutartys

Anglių ir plieno bendra rinka buvo eksperimentas, kurį tikėtasi palaipsniui išplėsti į kitas ekonomikos sritis ir galiausiai sukurti politinę Europą. Europos ekonominės bendrijos tikslas buvo sukurti keturiomis — prekių, asmenų, kapitalo ir paslaugų — judėjimo laisvėmis pagrįstą bendrąją rinką. Euratomo sutartimi buvo siekiama suderinti skiliųjų medžiagų tiekimą ir tyrimo programas, kurių jau ėmėsi arba ketino imtis valstybės narės, siekdamos taikaus atominės energijos naudojimo.

europos prekybos sistema anglis

Visų trijų sutarčių preambulėse atsiskleidžia vieningas Bendrijų įkūrimo tikslas, t. Po Antrojo pasaulinio karo reikėjo pertvarkyti visas pagrindines pramonės šakas, ypač plieno pramonę. Europos ateitis, kuriai grėsmę kėlė Rytų ir Vakarų priešprieša, priklausė nuo Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymo.

Europos prekybos sistema anglis

Labai simboliška, kad tuo metu pasirinkti būtent anglių ir plieno sektoriai. Šeštojo dešimtmečio pradžioje šios pramonės šakos buvo gyvybiškai svarbios ir jomis buvo grindžiama valstybės galia. Prancūzijos ir Vokietijos išteklių sutelkimas reiškė net tik neabejotiną ekonominę naudą, bet ir šių dviejų valstybių priešiškumo pabaigą. Remdamosi šiuo principu Prancūzija, Italija, Vokietija ir Beneliukso šalys Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas pasirašė Paryžiaus sutartį, kurios pagrindiniai elementai buvo šie: laisvas prekių judėjimas ir laisva prieiga europos prekybos sistema anglis gamybos išteklių; nuolatinė rinkos priežiūra, kad būtų išvengta iškraipymų, dėl kurių gali tekti įvesti gamybos kvotas; konkurencijos taisyklių ir kainų skaidrumo laikymasis; parama anglių ir plieno sektorių modernizavimui ir pertvarkymui.

europos prekybos sistema anglis

Po sutarties pasirašymo, Prancūzijai prieštaraujant Vokietijos nacionalinių karinių pajėgų atkūrimui, René Pleven numatė Europos armijos sukūrimą. Po Europos gynybos bendrijos EGBdėl kurios buvo susitarta m.

europos prekybos sistema anglis

Tačiau abu šie planai europos prekybos sistema anglis atidėti, nes m. Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja atsisakė ratifikuoti sutartį.

UAB Gera anglis

EEB sutarties Romos sutarties [2] pažangiausių pasirinkimo strategijų apėmė: panaikinti muitų mokesčius tarp valstybių narių; nustatyti bendrus išorės muitų tarifus; sukurti bendrą žemės ūkio ir transporto politiką; įkurti Europos socialinį fondą; įsteigti Europos investicijų banką; plėtoti glaudesnius valstybių narių santykius.

Kad būtų pasiekti šie tikslai, EEB sutartyje buvo numatyti bendrieji principai ir nustatyta Bendrijos institucijų teisės aktų leidybos sistema. Ji buvo taikoma bendroms politikos kryptims: bendrai žemės ūkio politikai 38—43 straipsniaitransporto politikai 74 ir 75 straipsniai ir bendrai prekybos politikai — straipsniai.

Istorija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ]  m. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas pasiūlė Vokietijai sujungti abiejų valstybių anglių ir plieno išteklius į vieną organizaciją, atvirą ir kitoms valstybėms.

Sukūrus bendrąją rinką turėjo būti sudarytos sąlygos laisvam prekių judėjimui ir gamybos veiksnių laisvas darbuotojų ir įmonių judėjimas, paslaugų teikimo laisvė ir laisvas kapitalo judėjimas judumui.

Tačiau dėl sudėtingo ir opaus atominės energijos sektoriaus pobūdžio, nes jis susijęs su gyvybiškai svarbiais valstybių narių interesais gynyba ir nacionaline nepriklausomybeEuratomo sutarties tikslai turėjo būti apriboti.

Susitarime dėl tam tikrų bendrų institucijų, kuris buvo pasirašytas ir įsigaliojo tuo pačiu metu kaip ir Romos sutartys, buvo numatyta, kad Parlamentinė Asamblėja ir Teisingumo Teismas taps bendromis institucijomis.

Europos ekonominė bendrija – Vikipedija

Šis susitarimas nustojo galioti m. Tada beliko sujungti vykdomosios valdžios institucijas ir balandžio 8 d. Tai — EEB bendro pobūdžio sistemos pergalė prieš sambūvį organizacijų, kurių kompetencijai priklauso atskiri sektoriai, ir šios bendrijos institucijų sukūrimas.