Naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija


Šie ilgalaikiai santykiai grindžiami bendra istorija ir bendromis vertybėmis, ekonominiu ir prekybos bendradarbiavimu. Šiandien abiejose pusėse vykstantys pokyčiai garantuoja šios partnerystės atsinaujinimą ir visavertės Ramiojo vandenyno AKR šalių strategijos sukūrimą. Yra labai pagrįstų priežasčių, dėl kurių siūloma pirmoji ES strategija Ramiojo vandenyno naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija. Žiūrint iš ES perspektyvos ši priežastis fbs prekybos strategijos tai peržiūrėtas Kotonu susitarimas ir Europos sutarimas dėl vystymosi — trišalis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos drauge priimtas politinis pareiškimas, kuris sudaro pagrindą ir stimulą ES ir Ramiojo vandenyno šalių santykiams.

Atsižvelgiant į politikos nuoseklumo svarbą vystymuisi ir įvairių politikos krypčių — tiek vidaus, tiek išorės — bei ES išorės veiksmų teigiamos sąveikos skatinimo svarbą, Kotonu susitarimas stiprina ES ir AKR šalių bendradarbiavimo politinius aspektus, numatydamas geresnį politinį dialogą su partneriais, o Europos sutarimas dėl vystymo darnaus vystymosi kontekste skurdo panaikinimą pripažįsta pagrindiniu ir pirminiu siekiniu.

Žiūrint iš Ramiojo vandenyno šalių perspektyvos — Ramiojo vandenyno AKR šalys šiandien susiduria su įvairiais sunkumais, kurių priežastys — jų pažeidžiamumas, skurdas ir silpnas valdymas.

Per dažnai Ramiojo vandenyno AKR šalys nesulaukia dėmesio dėl 10 milijonų nesiekiančio gyventojų skaičiaus, iš kurių daugiau nei pusė gyvena Papua Naujoje Gvinėjoje. Rytų Timoras ratifikavo Kotonu susitarimą ir tapo antrąją pagal dydį Ramiojo vandenyno AKR šalimi pagal gyventojų skaičių.

Joms būdinga išskirtinė kultūros įvairovė, kurią reikėtų išsaugoti. Regionas taip pat turi gausybę gamtos išteklių žuvų, medienos, žemės ūkio produktų, naftos, dujų ir mineralinių žaliavų.

naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija

Šiam regionui ypač aktualios klimato kaitos pasekmes mažinančios pastangos. Jo labai gausi biologinė įvairovė pvz.

Skaitytojas Sąveika

Be to, m. Šis planas — tai svarbus ir ambicingas žingsnis į priekį regioniniu principu grindžiamo bendradarbiavimo su Ramiojo vandenyno regionu srityje, visų pirma siekiant Ramiojo vandenyno šalių ekonomikos augimo, darnaus vystymosi, gero valdymo ir saugumo; jis taip pat suteikia galimybę siekti glaudesnių ES ir Ramiojo vandenyno šalių santykių.

Tokiomis kintančiomis aplinkybėmis būtina atnaujinti ir iš naujo patikrinti Europos strategiją Ramiojo vandenyno šalių atžvilgiu. Siūloma orientuotis vos į keletą konkrečių prioritetų, kuriuose galima išskirti svarbius Ramiojo vandenyno šalių poreikius ir kuriuose Europa turi neginčijamą konkurencinį pranašumą. Glaudesnė partnerystė turėtų būti skirta valdymui, regioninio principo taikymui ir tausiam gamtos išteklių valdymui.

Priežastys, dėl kurių ES turėtų dalyvauti sprendžiant Ramiojo vandenyno šalims aktualius klausimus 2. Pasaulinės reikšmės gamtos ištekliai naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija aplinkai tenkantys sunkumai Ramusis vandenynas apima ištisą trečdalį Žemės paviršiaustodėl jo aplinkoje vykstantys pokyčiai turės globalinį poveikį pasaulio žvejybai ir klimato kaitai.

naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija

Visai žmonijai rūpi išsaugoti turtingą ir mažai atrastą Ramiojo vandenyno šalių biologinę įvairovę. Regionas yra vienintelė vieta pasaulyje, kurios žvejybos ištekliai, taip pat ir didžiausi pasaulyje tuno ištekliai, dar nebuvo pereikvoti. Unikali regiono jūrų biologinė įvairovė ir plačiai paplitę įskaitant migruojančius žuvų ištekliai yra glaudžiai tarpusavyje susiję.

Ramiajame vandenyne glūdi neaprėpiami žmogaus sveikatai svarbūs biotechnologijų klodai, pavyzdžiui: bioinžinerijos vaistai ir medicininio gydymo būdai, sukurti iš Ramiajame vandenyne gyvenančių gyvų organizmų. Taigi, kaip ir kitos pagrindinės ekologinės zonos, pavyzdžiui, Amazonė, Ramusis vandenynas gali būti laikomas pasauline visuomenės vertybe.

52006DC0248

Be to, bendruomenėms netausiai naudojant turimas ekosistemas, jos gali visiškai išsektikas savo ruožtu tik dar labiau paaštrins skurdą, įtampą ar net sukels konfliktus. Biologinės įvairovės ir klimato kaitos požiūriu Papua Naujosios Gvinėjos atogrąžų miškai yra pasaulinės svarbos. Drauge su aplinkos netausojančia žemės ūkio veikla šie du veiksniai gali nualinti dirvožemį.

Tai sunaikins Ramiojo vandenyno salų gyventojų pragyvenimo šaltinius ir gyvenimo būdą kaimo vietovėse. Nesustabdžius klimato kaitos išnyks daugelis Ramiojo vandenyno AKR šalių salų, o regionui teks spręsti dėl aplinkos sąlygų atsiradusių pabėgėlių problemas.

Be to, pramoninė tarša ir netinkamas aplinkos valdymas taip pat kelia nemažą susirūpinimą.

Kauniečiams

Aplinka tiesiogiai veikia visus ekonominius ir socialinius sektorius, įskaitant turizmą, žvejybą ir sveikatą. Laipsniškai mažėjant kitose pasaulio vietose glūdintiems gamtos ištekliams ir nuolat plečiantis Kinijos, Indijos ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijai priklausančių šalių ekonomikai, gamtos išteklių paklausa ir toliau augs, o drauge augs neaprėpiamų Ramiojo vandenyno išteklių svarba.

Dėl to tausus jų naudojimas nusipelno deramo ES dėmesio. Stabilumo ir saugumo uždaviniai Atsižvelgiant į pastaruoju metu Ramiojo vandenyno AKR šalių patirtus konfliktusbūtinas nuolatinis pasaulio bendruomenės budrumas ir tikslinė parama sprendžiant konflikto priežastis. Nestabilumo pasekmės gali skaudžiai smogti sunaikindamos regiono vystymosi galimybes.

ES siekia Ramiojo vandenyno šalių stabilumo ir saugumo.

Pasiruošk brandos egzaminams su KTU 2021 | virtualios paskaitos

Pastarojo meto įvykiai Rytų Timore ir Saliamono Salose dar sykį priminė, kad šiam regionui kelia grėsmę pilietinė nesantaika, nusikalstamumas ir politinis nestabilumas. ES nusiuntė į Fidžį rinkimų stebėjimo misiją, o Komisija įgijo tam tikros patirties, remdama paties regiono pastangas užtikrinti tarpvalstybinį stabilumą, pavyzdžiui, priemones, papildančias tebevykstančią regioninės pagalbos misiją Saliamono Salose angl. Silpnos Ramiojo vandenyno šalys — esminis tarptautinei bendruomenei tenkantis išbandymas.

Silpnos institucijos ir valdymo trūkumai drauge su silpnu ekonomikos augimu, aukštu nedarbo ir skurdo lygiu dar labiau silpnina valstybes. Ateityje šios problemos regione dar labiau paaštrės.

Apskritai paėmus Ramiojo vandenyno AKR šalys beveik nesivysto, tuo tarpu gyventojų skaičius nenumaldomai auga. Nepasikeitus padėčiai ir vis didėjant visuotinam skurdui, ši tendencija galėtų sukurti pavojingą socialinę ir arba politinę padėtį.

Pirminis šoninės

ES santykiai su trečiosiomis regiono šalimis 15 Ramiojo vandenyno AKR šalių sudaro didesnį Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną, kurio geopolitinė svarba auga.

ES jau pripažino didėjančią platesnio regiono svarbą, m. Australija ir Naujoji Zelandija yra svarbiausios Ramiojo vandenyno šalys. ES santykiai su abiem šalimis yra tvirti ir pagrįsti bendradarbiavimu daugelyje sričių.

naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija

Jie apima bendradarbiavimą užsienio politikos, prekybos, saugumo, aplinkos ir švietimo srityse. Be to, dvejetainių parinkčių deimantų sistema remiantis bendradarbiavimas tolydžiai virsta vis svarbesniu santykių su Australija ir Naująja Zelandija elementu ir turėtų būti ir toliau stiprinamas.

Bus sukurta Biologinės įvairovės informacinė platforma

JAV ir Japonija taip pat svarbios šalys Ramiojo vandenyno regione. Visos jos turi svarbių saugumo, politinių ir prekybos interesų platesniame Ramiojo vandenyno regione, tuo tarpu Europos vaidmuo sumažėjo. Augantis Kinijos vaidmuo — naujas būsimus pokyčius Ramiojo vandenyno regione lemsiantis veiksnys, jau dabar suteikiantis regionui naujo dinamiškumo ir darantis įtaką kelių Ramiojo vandenyno AKR šalių politinei pozicijai.

Prancūzijos vaidmuo regione išlieka svarbus trijose jos užjūrio teritorijose ir karinėse bazėse.