Prekybos galimybės kaip profesionalas kurį pateikė jim bittman, Mityba Vasaris


Document Information

Viskas tampa dar sudėtingiau, kai juos ištaria draugai, kurių tobulas vaikas nuo šešių savaičių kasnakt miega po dvylika valandų.

Nėra jokių abejonių, kad vaiko mie­ gas - ar jo trūkumas - net labiausiai savimi pasitikinčius tėvus gali priversti pasijusti nevykėliais. Pirmieji penkeri tėvystės metai yra kupini nerimo ir rūpes­ čių, bet daugumą labiausiai prislegia miego trūkumas. Tyrimai atskleidžia, jog beveik trečdalis kūdikius ir mažus vaikus auginan­ čių tėvų mano, kad jų atžalų poilsis yra problemiškas.

Meluočiau teigdama, kad gerai prisimenu pirmuosius be­ miegius savo keturių vaikų metus, nors tai ir buvo ne taip seniai.

Beveik visi mano prisiminimai yra džiugūs, kupini pasi­ didžiavimo, santarvės, pasitenkinimo ir laimės. Dabar, žvelgdama į praeitį, prisimenu saldų kūdikio kvėpa­ vimą, kai stebėdavau jį ramiai miegantį, vyrą, nešantį iš mašinos užmigusius mažylius nuo priglausto minkšto žaisliuko vienoje pusėje sušlapusiais plaukučiais, ir pastangas neišbudinant per­ rengti juos pižamomis.

Menu, kaip laukdami, kol paruošiu pie­ tus, mano ikimokyklinukai, nuvargę nuo rytinių žaidimų, užmig­ davo ant sofos. Tikiu, kad vieną dieną ir jūsų prisiminimai taps šviesūs, o nemiegančio mažylio sukeltą išsekimą ir neviltį išstums kas nors tikrai džiugaus. Kai aš stokojau miego, man labiausiai reikėjo užtikrinimo, patiki­ mos informacijos ir praktiškų patarimų.

Viliuosi, kad būtent tai ir sudėjau į savo knygą.

Sarah.Ockwell-Smith.-.Ramaus.miego.knyga 96p.pdf

Kamuojama miego trūkumo ieškodavau to auksinio pata­ rimo, kaip išsimiegoti, pagrįsto įrodymais, nedrastiško ir veiks­ mingo. Suprantama, kai kuriems tėvams tai nei tinkama, nei įvykdoma.

prekybos galimybės kaip profesionalas kurį pateikė jim bittman

Gyvename pa­ saulyje, kuriame iš tėvų tikimasi ne vien tėvystės; daugeliui reikia eiti į darbą, dažnai ilgoms valandoms. Neretai jie augina vaikus neturėdami jokios paramos. Niekas nepaneigs, kad tėvystė šiais laikais kelia ypač daug streso, kartais gal net daugiau nei iki šiol gyvenusioms kartoms.

Mityba (Vasaris 2021)

Išsekusių, išsunktų, piktų, nusivylusių ir prislėgtų tėvų nelinkėčiau jokiam mažyliui. Kažkur juk tikrai turėtų būti aukso vidurys. Jums reikia pa­ tikimos informacijos ir patarimo, kurie leistų priimti teisingą, būtent jūsų šeimai tinkamiausią sprendimą, atsižvelgiant į visų poreikius.

prekybos galimybės kaip profesionalas kurį pateikė jim bittman

Šią spragą ir tikiuosi užpildyti knyga, nes ne tik vaiko, bet ir jūsų poreikiai yra svarbūs. Tikrasis tėvystės tikslas yra su­ gebėti išlaikyti pusiausvyrą ir į visų reikmes atsižvelgti vienodai.

Šioje knygoje stengiuosi tėvus ir vaikus vertinti kaip komandą. Dalis vaiko miego specialistų nuteikia tėvus prieš vaikus, migdy­ mą apibrėždami kaip kovą, kurią laimi viena ar kita šalis. Jei laimi tėvai, tai mažylis pralaimi, tačiau jam lieka randų, o to joks tėvas vaikui nelinki.

prekybos galimybės kaip profesionalas kurį pateikė jim bittman

Vienas geriausių būdų padrąsinti tėvus, varginamus vaiko miego problemų, - suteikti informacijos, kuri padėtų suprasti at­ žalos elgesį. Kai kurie miego specialistai teigia žinantys prekybos galimybės kaip profesionalas kurį pateikė jim bittman paslaptį, tačiau aš tuo netikiu. Jeigu ji išties egzistuotų, jau tikrai nebebūtų paslaptis, tiesa? Visame pasaulyje tėvai skelbtų ją kiek­ vienam sutiktam. Bėda ta, kad stokojant miego ir negalint blaiviai mąstyti, tokie teiginiai skamba neįtikėtinai patraukliai.

Dauguma tėvų pagalbos ieško internete. Skelbti tekstus jo platybėse kuo toliau, tuo paprasčiau, tačiau didėja ir tikimy­ bė perskaityti neteisingą, o kartais ir pavojingą informaciją.

Iš­ ties labai svarbu internetinius straipsnius apie miegą taip pat ir spausdinamus žurnaluose vertinti gana skeptiškai.

prekybos galimybės kaip profesionalas kurį pateikė jim bittman

Pediatrė ir staigios kūdikių mirties sindromo specialistė dr. Ištyrusi 1 tinklalapių, kuriuose skelbiama informaci­ ja apie vaikų miegą dr.

Uploaded by

Moon atskleidė, kad 28 procentai jų pateikė netikslias žinias. Klaidingų patarimų esama ne tik internete, knygose ar žur­ naluose.

Dalis sveikatos priežiūros specialistų, iš jų ir šeimos gy­ dytojai, slaugytoj ai, pateikia netikslią informaciją, ypač apie vai­ kų miego įpročių ugdymą, miegą kartu, žindymą ir nujunkymą. Galima dar atleisti, jei manote, kad sveikatos priežiūros specia­ listų teikiama informacija turi būti tiksli ir naudinga jūsų vaikui, tačiau blogiausia, kad daugelis tėvų nė nenumano, kiek mažai in­ formacijos apie vaikų miegą ir psichologiją jiems yra suteikiama.

Maža to, tokia informacija retai atnaujinama naujausių tyrimų duomenimis ir dažniausiai paremta sveikatos priežiūros specia­ listų asmenine nuomone bei tėvystės patirtimi, kurios labai retai grindžiamos mokslu.

Štai keletas jų komentarų: Devyniasdešimt penki procentai informacijos, pateikiam os jauniem s tėvam s, yra netiesa. Užm irškite taisykles ir nurodymus! Supraskite, kad jūsų vaikas nesupranta taisyklių, ja m prekybos galimybės kaip profesionalas kurį pateikė jim bittman reikia jūsų meilės.

Visada kliaukitės savo nuojauta, net jei m am a tap o te pirmą kartą: jūs geriausiai pažįstate savo mažylį; todėl darykite tai, kas jum s atrodo tinkam iausia. Viliuosi; kad šioje knygoje kreipiuosi į jus su pagarba, kurios jūs ir jūsų vaikas nusipelnė.

Nesiimu jokių metodų, kurie privers­ tų jus ar jūsų vaiką jaustis vienišiems ar susikrimtusiems.

Bene svarbiausia tai, kad visa čia pateikta informacija kuo išsamiausiai pagrįsta mokslinių tyrimų rezultatais. O jei norėsite sužinoti dau­ giau, knygos gale rasite bibliografiją. Truputėlis mokslo ir statisti­ kos keičia jų nuomonę apie atžalos poilsį. Todėl pirmąjį knygos skyrių skyriau mokslui apie vaikų miegą, nes akivaizdu, kad tokia pradžia tin­ kamiausia. Skaitydami tą skyrių iškart nusiteiksite geriau. Šioms mamoms jis padarė didelį įspūdį: Sužinojau, kad išmiegoti visą naktį jie pradeda tik gerokai po dvejų m etų gim tadienio.

Man taip palengvėjo!

Atm inkite: jūsų vaikas nėra sugadintas; jūs nieko nedarote blogai, tai tiesiog normalu! Visiškai norm alu, kad vaikas neišmiega visos nakties, kol nepradeda vaikščioti ir dar ilgiau. Būčiau labai nerimavusi, jei nebūčiau to suži­ nojusi. Geriausia, ką sužinojau apie vaikų miegą, be jokių abejonių, yra supra­ tim as apie smegenų raidą.

Labai pravartu žinoti, kad kūdikiams ir mažiems vaikams dažnai pra­ busti naktim is - visiškai norm alu. Kartais vis dar būna sunku, tačiau vien tai žinant būna kur kas lengviau. Esu tikra, kad jau matėte lenteles, kiek valandų per dieną turi miegoti naujagimis, kūdikis ir ikimokykli­ nukas.