Zft prekybos sistema


  • Electrolux ERG User manual | Manualzz
  • Prxokekių prscristatymo terminas: - jeiiaigu precvekes užwuksakote dafturbo dikkienomis iki 14ugs vazval.
  • Nemokamų pinigų dvejetainiai variantai

Griškabūdyje baigta restauruoti unikalia tapyba pasižyminti bažnyčia Kultūros paveldo departamento nuotr. Unikali medinė daugiakampė Kristaus Atsimainymo bažnyčia Griškabūdžio mstl.

zft prekybos sistema

Bažnyčia nuo metų tvarkyta keliais etapais. Pirmiausiai dėl avarinės stogo padėties, kai kolonos galėjo nebeatlaikyti stogo svorio ir šis būtų įgriuvęs, sutvirtintos stogo konstrukcijos, o pats stogas uždengtas skarda.

Vėliau atlikti papuvusių tašytų rąstų sienų restauravimo darbai, sienojų apkalimas lentomis ir dažymas. Restauruoti langai, priekinės ir šoninės durys, laiptai, šiaurinio fasado akmeninis grindinys, tinkuotos kolonos, pakeista lietaus nuvedimo sistema.

zft prekybos sistema

Restauravimo darbų projekto vadovė — Audronė Lainauskaitė. Zft prekybos sistema viso Kristaus Atsimainymo bažnyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai kainavo apie tūkst.

Saugokite ðià naudojimo instrukcijà. Jeigu prietaisà parduosite arba perduosite kitam savininkui, neuþmirðkite atiduoti ir ðios instrukcijos, kad naujasis savininkas galëtø susipaþinti, kaip prietaisas veikia ir kokie yra naudojimo nurodymai.

Gerai, kad atsirado galimybė sutvarkyti šią bažnyčią — tai viena gražiausių formų medinių Lietuvos bažnyčių, galinti didžiuotis ir reta sienine tapyba pastato išorėje. Pinigų jam anuomet skyrė Jurbarko seniūnas Ignas Potockis. Klasicistinė bažnytėlė yra unikalios struktūros — ją sudaro aštuonkampė centrinė dalis ir koplyčių, prieangio, presbiterijos priestatai.

zft prekybos sistema

Lengvumo suteikia aštuonkampiai bokšteliai su dekoratyviomis viršūnėmis. Pasak XIX a. Bažnyčioje išsaugota daug meno kūrinių: sieninė tapyba, altorėliai, paveikslai, skulptūros, o bažnyčios vargonai - vieni vertingiausių vėlyvojo baroko vargonų Lietuvoje.

Šiandien Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia garsėja Šv. Onos atlaidais.