Harmoninga siela


Harmoninga siela – gyvybė, skatinanti pažinti, mylėti ir realizuoti save. Ieškoti vidinio balanso, pasitelkiant saviugdos ir savipagalbos priemones.